Đọc Truyện (12 chòm sao) Nè! Tôi yêu cô  - GICUNGCO.ORG

Tên truyện : Nè ! Tôi yêu cô
Thể loại ( Viễn Tưởng ) 12 chòm sao , viết
Nhân vật : Ma Kết , Song Ngư , Bạch Dương , Song Tử , Sư Tử , Nhân Mã , Thiên Yết , Thiên Bình , Bảo Bình , Xử Nữ , Cự Giải , Kim Ngưu và một số diễn viên khác...
Truyện đang tiến hành
Nhân vật nữ :
Song Ngư
Song Tử
Sư Tử
Kim Ngưu
Xử Nữ
Nhân Mã
Nhân vật nam :
Thiên Bình
Thiên Yết
Cự Giải
Bạch Dương
Bảo Bình
Ma Kết

Truyện đang xem

Về tác giả