Đọc Truyện (12 chòm sao) Facebook [ Đang sửa ] - GICUNGCO.ORG

Tác phẩm: 12 chòm sao | Facebook.

Tác giả: Mây.

Lịch up chap: 1 tuần / chap

Warning: Truyện hội tụ các từ ngữ thô tục, ai dị ứng thì xin mời đi ra.

Chỉ là những mẫu truyện nhỏ hằng ngày của các sao chơi facebook.

Truyện đang xem

Về tác giả