Đọc Truyện [12 chòm sao] Chasing Fire - GICUNGCO.ORG

"Pain and pleasure go hand in hand, they say. But no one mentions that pain is really just a path to more pleasure. No more fear, you know?"

⚠️WARNING: This story contains mature language, explicit scenes, self-harm themes, substance abuse and intense violence.

-oOo-

"Nỗi đau và khoái cảm luôn song hành cùng nhau, đó là những điều mà họ nói. Nhưng chẳng ai biết rằng đau đớn lại là con đường dẫn tới cực lạc. Không còn sợ hãi nữa, em yêu."

⚠️CẢNH BÁO: Truyện có chứa từ ngữ trưởng thành, cảnh đặc tả tình dục, chủ đề tự gây tổn hại bản thân, lạm dụng chất kích thích và bạo lực mạnh.


WRITTEN BY AMBER
Book cover by Adelinato

Truyện đang xem

Về tác giả