Đọc Truyện [12 chòm sao] Bí mật Horoscope - GICUNGCO.ORG

Horoscope ~ Ngôi trường đặc biệt không phải ai muốn vào là vào, muốn ra là ra.

Một thiên tài có IQ 200, học lực và nhân cách đều xuất sắc mà vẫn không đủ tiêu chuẩn của trường. Vậy phải làm sao mới được học trong ngôi trường danh giá này?

Tuy nhiên, Horoscope có chứa một bí mật mà không ai biết ngoài chính phủ và những người trong trường.

Một bí mật được giấu kín từ năm này qua năm khác, đời này qua đời khác.

Người ta gọi đó là Bí mật Horoscope.

~ Author ~
Su Kem

Truyện đang xem

Về tác giả