Đọc Truyện [01] [Caoh] Yên Liễu Hoạ Kiều - GICUNGCO.ORG

Tên gốc: Yên Liễu Họa Kiều

Tác giả: Lộ Lộ

Edit: Đường Lâm

Cover: Mèo Hoang

Thể loại: Nam x nam, 1 x 1, cao H, lưu manh công x mỹ nhân thụ, cổ trang, ấm áp, sản nhũ.

CHƯA ĐỦ 18 KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC (mà câu này chắc thừa :3 ) ĐỌC KỸ THỂ LOẠI RỒI HÃY ĐỌC, KHÔNG NHẬN GẠCH ĐÁ, TRỨNG UNG TRỨNG THỐI CÁC LOẠI

Gỡ mìn: THỤ CÓ NGỰC, CÓ HAI BỘ PHẬN SINH DỤC

BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO

Truyện đang xem

Về tác giả