Đọc Truyện 「𝟏𝟐𝐜𝐬•𝐓𝐞𝐱𝐭𝐟𝐢𝐜」𝔍𝔢 𝔱'𝔞𝔦𝔪𝔢  - GICUNGCO.ORG

• Tôi yêu em...

Được viết bởi: 𝙨𝙖𝙥𝙞𝙤


- Tôi viết cuốn này từ hồi mới tập tành, nó trẩu là đúng, thông cảm nhoa
- Truyện viết theo kiểu nhẹ nhàng mà ít drama nên ai khôm thích thì bai bai
- Fic có tục, cần xem xét trước khi đọc

Vui lòng không mang truyện đi đâu nếu chưa có sự xin phép, toàn bộ hình ảnh trong truyện đều là minh hoạ, không phải của mình và được lấy từ nhiều nguồn khác nhau!
Cảm ơn。

Truyện đang xem

Về tác giả