Đọc Truyện [𝚇𝚒𝚊𝚘𝙺𝚊𝚣𝚞] 𝚙𝚛𝚎𝚟𝚒𝚘𝚞𝚜 𝚒𝚗𝚌𝚊𝚛𝚗𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 - GICUNGCO.ORG

© "Xiao... Chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa?"
"Giọng nói của ngài... cảm giác rất quen thuộc"
Ở một thế giới nào đó, Eugeo gặp lại Kirito ở một thân phận khác
© Author: [email protected]_
© Warning: OOC, fic không hoàn toàn đi theo cốt truyện của Genshin Impact, có thể chứa nội dung trưởng thành
© Đây là shortfic về XiaoKazu có thêm chút KiriEugeo, xin hãy lịch sự và tôn trọng cp.
Nếu bạn không chấp nhận được bối cảnh KiriEugeo là tiền kiếp của XiaoKazu thì xin đừng nói lời cay đắng, chỉ cần click back thôi.
Đặc biệt là Kazuha, nếu bạn quen với hình tượng Kazuha ngầu lòi thì bạn đang đi nhầm chỗ rồi.
© Quá nhiều Matsuoka & Nobunaga cho 1 quả fic. 2 voice actor, 3 couples
© |17032022| ©

Truyện đang xem

Về tác giả