Đọc Truyện |𝕿𝖆𝖊𝖌𝖎| 𝓢𝓪𝓭𝓷𝓮𝓼𝓼 - GICUNGCO.ORG

Hữu duyên vô phận. Chúng ta có duyên gặp gỡ, có duyên sánh đôi nhưng cuối cùng lại chẳng đủ phận để có thể bên nhau trọn đời.

Tất cả đều là SE.

Lấy cảm hứng từ những mẫu truyện ngắn tui vô tình đọc được nhân lúc tâm trạng tụt dốc không phanh.

@Dayoon93

Truyện đang xem

Về tác giả