Đọc Truyện 【𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫】❛ Thịt Cuộn Trứng ❜  - GICUNGCO.ORG

Ở đây, bạn sẽ là bạn gái của các char tokyo revengers.

-

/Càng về sau fic càng tấu hài, khong phù hợp với những người mới pú cỏ/

War: ooc, cốt truyện không theo nguyên tác chính.
Viết nhằm mục đích lan toả tình yêu, hãy cất não trước khi đọc!
Các chương đều không theo một khoảng thời gian nhất định!

Truyện đang xem

Về tác giả