1. Lawna


lawwa
Babi đi đâu chơi vậy
Naami
Đang ở nhà
Đi đâu mà đi
Lawwa
Thế cái con bạn áo hồng
Quần xanh với tóc cam
Đang ngồi ăn bing chilling ở quán
bà Loan là nhỏ nào
Naami

Lawwa
Ăn tutu đợi bố qua
Duma đông quá
Bố qua biết tay bố
Naami
.....211122-241122